2. Hoe bestudeer je de Geschriften?

Last Updated on

 Volg de volgende uitgangspunten:

 1. Bestudeer en lees de Geschriften digitaal; https://www.Jezus.Online/Study-the-Scriptures-Digitally/
 2. De meeste Bijbels zijn vertaald met de drie-eenheid als uitgangspunt. Wanneer je die Bijbelteksten tegenkomt, bestudeer ze heel goed, vergelijkt de teksten met verschillende Bijbels en vooral, met de manuscripten. Dat is, als je dieper wil gaan in deze materie. Je kan ook kiezen, aan de hand van wat op deze website staat, te accepteren dat de verzen over de drie-eenheid gemanipuleerd zijn en lees vervolgens verder;
 3. Weet dat ik niet God de Vader ben en dat er geen drie-eenheid is; https://www.Jezus.Online/No-Trinity/
 4. Aanbidt alleen God de Vader, door Mij. https://www.Jezus.online/pray-to-God-the-Father-and-not-to-Jesus/
 5. Weet dat ik IN je ben, voor altijd. Ik Ben je geloof, Ik Ben je Heiligheid, Ik Ben je Reinheid, Ik Ben je Wijsheid, Ik Ben je Genezing, Ik Ben je Redder. Kortom: IK BEN alles wat je wil dat Ik voor je kan zijn; https://www.Jezus.online/What-does-it-mean-to-be-in-me/.
 6. Je gelooft door Mijn geloof in God de Vader. Mijn Geloof is jou geloof. (Rom 3:22 en Eph 2:8 Statenvertaling)
 7. Mijn gelooft in God de Vader, is Het geloof waardoor  jij tot God de Vader kan bidden. Je kan God alléén in de geest (aan)bidden (Jo 4:24). Jou geloof is echter niet uit geest, maar uit vlees (=verstand). Mijn geloof is IN de Geest.
 8. Uit vlees geloof je in Mij: IK BEN VLEES!!  Je BENT één met Mij. Als je één met Mij bent, ziet God de Vader jou IN Mij en al je gebeden verhoren. Dat is de reden waarom Ik naar de Hemel moest gaan om in het vlees bij God de Vader te zijn. Op mijn verzoek heeft Hij de Heilige Geest gestuurd om je op aarde bij te staan en te beschermen, Diezelfde Geest stond Mij ook bij toen Ik op aarde was. God verhoord alleen MIJ en NIET jou. In je leven doe Ik alles door jou, voor jou. jij MOET niets voor mij doen (Gal 5:4) .

Het doel van je studie moet zijn: hoe ontvang ik de Heilige Geest IN mij (= in je lichaam). Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, heb je de Vader en ook Mij. Zonder de Heilige Geest kan je immers niets doen in je geestelijk leven. Ik kon ook niets doen totdat de Heilige Geest In Mij kwam (mat 3:16). Hij is de kracht God de Vader (Luk1:35). Hij is degene die je verder zal leiden uw roeping te kennen, de Geschriften te begrijpen en vooral inzicht te krijgen in Wie IK Ben. Wie Mij heeft, heeft de Vader (Mat 10:40; Mar 9:37; Luk 9:48; Jo 13:20)

Om de Heilige Geest te ontvangen moet je met je hart geloven wat de Geschriften je vertellen (hou de principes hierboven in gedachten!). Geloven met je hart betekend: dat je goed doet, niet omdat het moet (wet), maar omdat jij het uit jezelf wil doen. Dat is liefde en een reflectie van de genade van God voor de mens. Onthoudt, ALLEEN God de Vader is goed.

De Geschriften zijn vergelijkbaar met een kompas of routekaart dat naar een heilig leven leidt. Als je heilig leeft, zal je getransformeerd worden in een persoon die steeds de wil van God de Vader doet door LIEFDE (=de wet doen zonder verplichting). Dat betekend ook: dat je goed doet, rechtvaardig bent en Liefde uitdraagt, omdat God de Vader goed, rechtvaardig en liefde is. DAT IS WEDERGEBOREN WORDEN. Je zal letterlijk hervormd worden door de vernieuwing van je gedachten (Rom 12:2). U zal de vruchten van de Heilige Geest dragen zoals vermeld in Galaten (Gal 5:22). Op een gegeven moment zal je de Geschriften Niet meer nodig hebben, want de Geest zelf zal je (dmv inzicht) alles vertellen.

Als je met anderen, die niet jou kennis hebben spreekt, zal je de Geschriften moeten naslaan om hun met woorden te bewijzen. Ze zullen pas iets geloven als ze het zelf gelezen hebben, jij niet. Daarom citeer ik nu ook veel uit de Geschriften om ea begrijpelijk te maken. Zulke mensen hebben zich laten vangen in boeken. God is meer dan wat in de boeken of brieven staat geschreven.

 

1 Cor 3:2-3 (HSV)

2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?

 

Hebrews 5:13-14 (HSV)

13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.
14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

 

De Heilige Geest zal je leren en vertellen alles wat ik gezegd heb en niet de boeken waar veel mensen hun geloof op hebben gebaseerd. Zij baseren daardoor hun geloof naar menselijke inzichten en niet naar de Mijne. Ze zijn daarom misleid door valse leerstellingen als de drie-eenheid.

John 14:26 (HSV)

 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

 

Hoe bestudeer je de Bijbel?

 1. Begin  met de vier Evangeliën (Matheus, Marcus, Lucas en Johannes).  Lees je favoriete Bijbel. Controleer in het voorwoord van je Bijbel waar de leestekens, cursieve woorden en hoofdletters voor staan. Woorden met hoofdletters verwijzen naar God de Vader, De Heilige Geest of Mij. Er is geen onderscheid gemaakt tussen Mij en God de Vader. Antwoord daarop moet je zoeken in de manuscripten(bekijk deze toevoeging). Markeer met aparte kleuren wanneer het over God De Vader, De Heilige Geest of Mij gaat. De vier evangeliën vertellen over Mijn boodschap en het doel van Mijn komst en leven op de aarde. Bestudeer Mijn woorden mediteer op ze. Als je iets tegenkomt die je niet begrijpt, vraag onze Vader om inzicht. Lees op het internet wat anderen erover zeggen. Uiteindelijk zal De Heilige Geest je de waarheid openbaren.
 2. Ten tweede  bestudeer de Galaten brief. Deze brief leert u over de wet, genade, de Heilige Geest en Mijn persoonlijke aanwezigheid IN jou. Lees het paar keer door totdat je goed begrijpt waar het om gaat. Lees daarna de brief aan de Efeziërs. Deze brief zal u de ware christelijke leer bijbrengen.
 3. Gebruik de Olivetree App  om een studie plan op te stellen (https://www.jezus.online/study-the-scriptures-digitally/). Begin met een studieplan over het nieuwe Testament. Leest het boek Openbaringen nog niet, wacht totdat je het evangelie dieper begrijpt. Laat de Heilige Geest je echter hierin leiden.
 4. Lees regelmatig, elke dag en op vaste tijden. Gebruik middelen waar je het prettigst bij voelt: mobiele telefoon, pad, laptop of desktop. Heb je vragen, blijf doorlezen, tijdens het lezen zullen de antwoorden volgen. De Heilige Geest zal je inspireren en je de antwoorden geven. Wanneer verzen verwijzen naar het Oude Testament: zoek ze op en bestudeer ze. Als je digitaal leest gaat dat heel snel. Lees de context van een vers en isoleer deze niet te vaak.
 5. Luister  naar evangelische liederen en preken van genade-predikers. De meeste zijn beïnvloed door de drie-eenheid doctrine, kijk en luister over deze doctrine heen.

 1 Thessalonians 5:21 (HSV)

21 Beproef alle dingen, behoud het goede.

 

 1. Facebook. Volg mensen die je bemoedigen en opbouwen in het evangelie. Onderzoek altijd wat je leest;
 2. Bidt voortdurend  voor alles en over alles. Vraag jezelf in elke situatie af: wat zou Ik Yahshuwah (Jezus) doen? (What Would Jesus Do. WWJD)? https://www.Jezus.online/What-does-it-mean-to-be-in-me/
 3. Geloof dat Ik IN je bent..Daarom  ben je: de geliefde van God de Vader, volledig vergeven, rechtvaardig verklaard en heilig;
 4. VOLHARDT!  In het geloof IN Mij (Rom 12:12)
 5. Sta stil en wacht/Rust; ervaar mijn overwinningen in je leven (Psa 46:10) D.w.z. maak je over nergens meer druk, Ik redt!
 6. Geeft God de Vader (NIET MIJ) alle ere en alle glorie, IN ALLES!

 

God De Vader zegene je overvloedig

met De Heilige Geest.

AMEN