1. Bestudeer de Geschriften digitaal.

Last Updated on

Vrienden, Ik moedig jullie aan om het Woord van God digitaal te bestuderen. Een “hard-copy” (=boekvorm) breng je in een tunnelvisie die sterk beïnvloed is door de vertaler  of de denominatie waartoe het behoord. Bijna elke vertaling geeft een andere beeld van het evangelie weer. Het is jouw plicht om de echte waarheid te vinden. Zoveel denominaties zoveel meningen, zoveel inzichten zoveel misleidingen. Ontdek zelf wat de waarheid is. Je wordt op een of andere manier misleidt.

Ik, Heer Yahshuwah heeft gezegd: Ik zal je  de Heilige Geest zenden, Hij is de enige die je zal vertellen wat je moet geloven.

Jn 15:26 (AMP)

26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, wie de Vader in mijn naam zal sturen [in Mijn plaats, om mij te vertegenwoordigen en namens mij te handelen], zal Hij u alle leren Dingen . En Hij zal ervoor zorgen dat je herinnert (alles herinnert aan je herinnering) alles wat ik je heb verteld.

 

De Geschriften zijn slechts een kompas om je de weg te wijzen tot God De Vader en  niet de weg zelf.

Wanneer je digitaal het evangelie bestudeert, kunt je in een paar seconden van het ene boek naar het andere wisselen. Je kunt heel snel teksten en interpretatie vergelijken, om op die wijze de waarheid te ontdekken. Het verschil ligt in de kleine woorden als “in” of “door” (bekijk deze toevoeging(engels))

Soms liegen ze gewoon door woorden, die er niet zijn, toe te voegen! Alle vertaalde boeken hebben verschillen, allemaal! Het is daarom essentieel om verschillende versies van hetzelfde boek te lezen. Een letterlijke vertaling uit het Hebreeuw of Grieks zou voor iemand die het Hebreeuws of Grieks niet machtig is, niet leesbaar zijn.  Neem als voorbeeld (=een willekeurige tekst) :

 

Romeinen 3:22

De tekst kan je niet op een logische wijze in het Nederlands of Engels lezen. Er moet een vertaalslag plaatsvinden naar de grammatica van je eigen moedertaal. Dat is het moment waar de  duivel zijn misleidingen incorporeert in het evangelie.

Vertalers hebben, wel of niet ter goeder trouw, de zinsopbouw logisch proberen te maken. Daarbij hebben ze essentiële zaken toegevoegd of weggelaten waardoor het evangelie een heel andere wending heeft gekregen, bezoedelt is geraakt door allerlei misleidingen van de boze.

De eerste vertalers waren rooms-katholieke (RKK) priesters met een katholieke agenda, hun evangelie is NIET Mijn Evangelie. Om een Bijbelvers leesbaar te maken schreven ze wat het, volgens hun mening, zou moeten zijn en vooral, wat ze van hun denominatie, de RKK,  moesten vermelden. Soms voegden ze  woorden toe, die er gewoonweg niet zijn, maar dienden om hun eigen ideologie te benadrukken.

In dit digitale tijdperk kunt je zelf alles bestuderen, onderzoeken en je kennis zal vermeerderen. Ik heb immers gezegd:

 

Daniel 12:4 (HSV)

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

 

Tegenwoordig is elke boek, elke geschrift en elke kennis digitaal beschikbaar. Je kunt nu zelf lezen, bestuderen, controleren en onderzoeken wat jouw predikant of denominatie tegen je zegt.  Als je dat doet, zal je al de menselijke invloeden in het evangelie direct merken!

Vertalers die geen kennis hebben van het Hebreeuwse of Griekse taal, gebruikten de vertaalde werken om het Evangelie vervolgens in hun eigen taal te vertalen. Veel vertalingen van de Bijbel vandaag zijn, vertalingen van een vertaling, waardoor het Evangelie verder is ontkracht.

Je moet naar de manuscripten terugkeren en de waarheid zelf ontdekken. De Heilige Geest zal je daarbij helpen. Houd er ook rekening mee dat alleen de manuscripten van de Schriften geïnspireerd  zijn en niet de vertaalde werken zelf.

Bestudeer de manuscripten. Ze worden voor iedereen leesbaar gemaakt met Interlinear Bibles (http://www.scripture4all.org/)

Je zal de Heilige Geest ervaren; Hij zal je vertellen wat de waarheid is. Soms vertelt de Heilige Geest iets wat je nog niet eerder hebt gelezen / gevonden, totdat  je het vindt en leest. Dan weet je dat het van de Heilige Geest komt.

 

Lees “2. Hoe Bestudeer je de Geschriften” voor verdere leiding in deze: https://www.jezus.online/how-to-understandread-the-bible/

 

Om je een voorbeeld te geven hoe enkele teksten gemanipuleerd zijn en waar veel Trinitaristen hun geloof op baseren is:

Het Griekse deel is tekstueel hetzelfde, de woordelijke vertaling ook, maar de NKJV voegt  zoveel woorden toe aan het grammaticale deel die, in de oorspronkelijk tekst niet te vinden zijn. Kennelijk om de lezer een bepaalde leerstelling op te leggen. Dit is misleiding. De redenen voor deze misleiding is duidelijk: het NKJV wil mensen de leer van de drie-eenheid, die niet van Mij is, doen geloven.

Ik vertel je niet dat de ESV goed is. In andere Bijbel gedeelten doen zij ook hetzelfde. Punt is: als je maar één bijbel leest, zal je niets weten over het bestaan van deze bedrieglijke leerstellingen en deze gemanipuleerde Bijbelteksten.

Vele predikanten van het Evangelie zijn van goede trouw en hun bedoelingen zijn oprecht, maar uit onwetendheid en/of door gebondenheid (werkgever) aan denominaties, willen/kunnen ze het ware Evangelie NIET vertellen. Velen van hen lezen ook alleen één “hard-copy” of één bepaalde digitale Bijbel die hen in hun misvattingen en interpretaties vasthouden.

Er zijn vele Bijbel studie Apps verkrijgbaar, betaald en onbetaald. De Bijbel App van “Olive Tree”  is heel erg uitgebreid https://www.olivetree.com/

Ze hebben veel boeken waarvan je niet wist dat ze bestonden ​​en ze zijn betaalbaar. Je kunt markeringen, notities, labels, tags, studieplannen, verwijzingen en aantekeningen maken. Je kan ook al je gekochte boeken downloaden in elke digitaal apparaat dat je hebt.

 

Ik adviseer (tenminste) de volgende boeken in je studie pakket te hebben:

de Herziene Statenvertaling(HSV)**Andere vertalingen als de NBG 1951 en de NBV als vergelijkings materiaal.*
Statenvertaling met Aantekeningen**
Statenvertaling

 

Complete Word study Bible **Olive Tree Enhanced Strong’s Dictionary*
The Amplified Bible*Literal Translations of the Holy Bible
ESV Study Bible Notes*Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words*
NIV Study Bible Notes*Vine’s   Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words*
NKJV Study Bible Notes*and your own favorite Bible
NKJV Greek-English Interlinear Bible**
ESV   Greek-English Interlinear Bible**
Young’s Literal Translations of the Holy Bible

* = aanbevolen   ** = moet je hebben

Gratis interlinear Bijbels op het internet: http://www.scripture4all.org/

 

Alhoewel ik deze Bijbels aanbeveel, wil niet zeggen dat ik ze volledig accordeer. De reden hiervan is: ze zijn allemaal op de drie-eenheid geënt. De manuscripten (die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest): daarin is het ware Evangelie te vinden. De interlineare geschriften benaderen deze het beste. Zoek en je zult vinden.

 

Hoe nu verder, wat moet je doen?

  1. blijft je eigen favoriete Bijbel lezen (de HSV is echter aanbevolen);
  2. lees het Evangelie met de inzichten zoals gegeven op deze website;
  3. onderzoek, voor je eigen gemoedsrust eerst, alles wat op deze website is verteld;
  4. als je bij het Bijbel lezen iets essentieels tegenkomt, onderzoek die Bijbelgedeelte uitgebreid;
  5. blijf naar je kerk of gemeente gaan voor lofprijzing (gezang);
  6. vergelijk alles wat je daar hoort, met wat je reeds weet. Controleer alles en behoudt het goede;
  7. vertel het ware Evangelie aan iedereen;
  8. kijk niet neer op broeders en zuster (ongeacht de denominatie) met weinig kennis of inzicht, vertel wat ze kunnen hebben en wat niet. Laat niemand twijfelen. Vertel steeds de Waarheid, met onderbouwing.